گروت پولاد-1

گروت پولاد – 1 مـلاتي بدون انقباض وبا انبساط كنترل شده مي باشد كه جهت تقويت پي ها و فونداسيونهاي ماشين آلات و ساختمانهاي بلند كه احتياج به تحمل بارهاي فوق العاده سنگين دارند به كار مي رود.

گروت پولاد – 1 بر پايه سيمان و سيليس دانه بندي شده مخصوص و با استفاده ازمواد افزودني مختلف جهت بهينه نمودن خصوصيات آن مانند سياليت، انبساط و مقاومت شيميايي توليد گرديده است.

گروت پولاد – 1 به راحتي منبسط شده و انبساط آن تا اشغال كليه درزها و شكافهاي خالي ادامه مي يابد. اين ملات داراي پيوستگي و همگني بسيار زياد بوده و بدون نياز به افزودن آب اضافي به آن داراي سيـاليت بالامي باشد و به سرعت به استحكام اوليه بالا مي رسد.
جهت دانلود کاتالوگ این محصول کلیک کنید

دسته:

سازه هاي پيش ساخته بتني مانند ديوار، ستون و تير، اتصال بولتها به فونداسيون، صفحه ستون، فونداسيون

ماشين آلات، ريلهاي جراثقال، پايه پلها.

جهت تهيه و استفاده يك گروت مناسب و ايده آل فراهم آوردن مقدمات انجام صحيح اين كار لازم و ضروري است. درجه حرارت مناسب تهيه و استفاده از گروت 10درجه سانتی گراد الي 30 درجه سانتی گراد است و محيط انجام كار و مصالح را بايد در اين دما نگاه داشت.

هواي سرد باعث كند شدن زمان گيرش و نرسيدن به مقاومت اوليه مورد نظر خواهد شد در صورتيكه گرماي زياد هوا باعث تسريع زمان گيرش و در نتيجه خشك شدن زودرس و از دست رفتن قابليت كار بر روي گروت مي شود.

محلي كه گروت در آن به مصرف مي رسد بايد تميز و عاري از گرد و غبار و روغن و چربي باشد. اين محل قبلا“ بايد كاملا“ مرطوب شده باشد.

در زمان ريختن گروت زاويه مناسب ريزش جهت حركت بدون مانـع گروت بايد حفظ شده و ريختن گروت به صورت پيوسته انجام شود تا از ايجاد حبابهاي هوا ممانعت به عمل آيد.

گروت پولاد – 1 محصولي آماده مصرف مي باشد كه تنها بايد آب با كيفيت مناسب ( بدون داشتن نمكهاي اضافي و قابل شرب) به آن اضافه شود. ميزان آب مورد نياز براي درست كردن اين ملات برحسب پلاستيسيته مورد نياز 14 % الي 18 % وزن مواد خشك متغير است.

این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.

-درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.

-درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

-این ماده آتش زا نیست.

  • كيورينـگ گروت اجرا شده از اهميت ويژه اي برخوردار است، به همين خاطر بايد كه توسط گوني خيس و يا مواد كيورينگ بتن تا 28 روز حفاظت شود.
  • مرطوب نگه داشتن گروت اجرا شده تا 7 روز اول الزامی است .
حالت فیزیکی پودر
رنگ خاکستری
وزن مخصوص حدود 1.6gr/cmᶾ
وزن حجمی ملات آماده شده حدود 2.4gr/cmᶾ
مقدار انبساط آزاد حدود 0.5 الی %1.5
مقاومت فشاری 28 روزه حداقل 550 kg/cm²
یون کلر نداارد
زمان مصرف و نحوه نگهداری تا شش ماه در انبار سرپوشیده و خشک و بدور از رطوبت
بسته بندی کیسه 25 کیلویی