پودر میکروسیلیس

استفاده از ميكروسيليس در بتن ریزی های مجاور سواحل دریاها به طور جدي مورد توجه مهندسين ساختمان قرار گرفته است. به دليل خصوصيات بارز پوزولاني ميكروسيليس، استفاده از آن جهت بهبود خواص مكانيكي و افزايش دوام بتن در كشور هاي پيشرفته رو به افزايش است.

ميكروسيليس يك محصول فرعي حاصل از كوره هاي قوس الكتريكي در جريان توليد آلياژهاي فروسيليس ميباشد. اين ماده با داشتن بيش از 90 % سيليس با حالت غير كريستالي و به شكل ذرات بي نهايت ريز با قطر متوسط 0.1  ميكرون شديدا” پوزولاني است و براي استفاده به عنوان يك ماده سيماني در بتن بسيار مناسب است.

استـفاده از آن در بتـن داراي فوايد بسـيار زيادي از جمله :كاهش تركهاي ناشي از هيدراتاسيون سيمان، دوام بهتر در مقابل آسيبهاي سولفاتها و آبهاي اسيدي و دست يافتن به مقاومتهاي نهايي بالا با استفاده از انواع سوپرروان كننده هاي بتن مي باشد.

در بتن ريزي هاي مربـوط به ساخت اسكله هاي دريائي، شمعـها، سـتونها و قطـعات پـيش ساخته، فونداسيون ماشين آلات و كليه سازه هاي بتني كه در معرض حملات شيميايي بويژه يون كلر و سولفاتها قرار دارند.

  • افزايش چشمگير مقاومتهاي مكانيكي بتن
  • كاهش نفوذپذيري بتن
  • كاهش تحرك يون كلر
  • جلوگيري از خوردگي آرماتور در بتن هاي مسلح

ميكروسيليس مانند سيمان هنگام ساخت بتن به آن اضافه ميشود. ميزان مصرف بهينه آن 10 % الي 15 % وزن سيمان مصرفي است كه به همان ميزان ميتوان از مقدار سيمان مصرفي كاست

  • این ماده برای سلامتی مضر است درصورت استفاده حتما از ماسک استفاده شود و به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
  • درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.
  • درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
  • این ماده آتش زا نیست.
وزن مخصوص حدود 300 – 700  kg/m3
سطح ویژه ذرات  20 gr/m2
اندازه ذرات 0.05- 0.15 micron
استاندارد ASTM C494 Type G
بسته بندی جامبوگ
K2O: 1.01% AL2O3: 1.3% Sio2: 93.6%
P2O5: 0.16% CaO: 0.49% Sic: 0.5%
SO3: 0.10% MgO: 0.97% C: 0.3%
Cl: 0.04% Na2O: 0.31% Fe2O3: 0.3%