واترپروف پودریWR-600

معمولاً بتن با طرح اختلاط درست، مواد سنگي مرغوب و نسبت آب به سيمان مناسب تا حدود زيادي غير قابل نفوذ مي باشد، ليـكن درزها و تركهاي كوچك و خلل و فرج و ساير كاستي هائي كه در حين ساخت و اجرای بتن بوجود مي آيد باعث كاهش مقاومت آن در مقابل نفوذ آب و ساير محلولها مي گردد.

استفاده از مواد واترپروف كننده مناسب بدون ايجاد تاثير نامطلوب برروي بتن به آن خاصيت دفع كنندگي آب و عايق شدن نسبي مي دهد

واترپروف پودري WR–600 توليدي اين شركـت پس از اختلاط با سيمان و آب موجود در بتن قشري هيدروفوبيك ( آب گريز ) در داخل منافذ، حفره ها و روي سطح بتن بوجود آورده و ارتباط مجاري ريز داخل بتن را با يكديگر قطع كرده و نفوذپذيري آن را كاهش مي دهد. قشر حاصله خاصيتي پايدار داشته و علاوه بر آن كه خاصيت آب گريزي ايجاد مي نمايد، مقاومت بتـن را در مقابل تهـاجم سولفاتها و محلولهاي شيميايي نيز افزايش مي دهد

 ساخـت بتنهاي نفوذناپذير و مقاوم در مقابل نفـوذ محلولهاي شيميايي، مخازن و استخرهاي آب و فاضلاب ، پروژه هاي بتني و سد سازي.

 

واترپروف WR–600 علاوه برآنكه مقاومت بتن را در مقابل نفوذ آب ، رطوبت و محلولهاي شيميايي افزايش مي دهد، به علت بالا بردن خاصيت پلاستيسيته و كارپذيري بتن، نسبت آب به سيمان را نيز كا هش داده و به اين ترتيب خصوصيات فيزيكي، شيميايي و مقاومت بتن را بهبود مي بخشد.

اتر پروف WR-600 رابه مقدار 1 % الي 3 % وزن سيمان مصرفي همراه با سيمان به بتن اضافه نموده و عمل اختلاط تا بدست آمدن مخلوطي يكنواخت و همگن ادامه يابد.

  • این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
  • درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.
  • درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
  • این ماده آتش زا نیست
حالت فیزیکی پودر
رنگ سفید
وزن مخصوص حدود 1.3 ± 0.05 gr/cm3
یون کلر ندارد
استاندارد ASTM C1543 ASTM C 1202
بسته بندی در کیسه های پلاستیکی 25 کیلویی