ماستیک گرم ریزمقاومPU-1

ماستيك PU-1 ماده اي يك جزئي بر پايه پلي اورتان اصلاح شده ميباشد كه با درجه انعطاف پذيري متغير توليد و عرضه مي گردد.

ماستيك PU-1 بصورت گرم قابل استفاده و اجرا بوده و داراي چسبندگي بسيار عالي بر روي انواع مختلف سطوح و مقاوم در برابر انواع حلالهاي شيميائي(بازها و اسيدها) و ولتاژهاي الكتريكي بالا مي باشد.

ماستيك PU-1 منطبق بر استاندارد ASTM D-1855 ميباشد.

دسته:

ماستيك PU-1 جهت پر كردن و عايق كردن درزهاي انبساط و در موارد ذيل بكار مي رود :

  • كف پمپ بنزين ها
  • پاركينگ ها و پياده روهاي در معرض تماس با موادهاي نفتي
  • كف انبار و كارخانجات صنعتي كه در معرض آلودگي هاي نفتي قراردارند
  • باند فرود هواپيما و محوطه فرودگاه ها.
  • در مقابل روغنها و سوخت هاي نفتي كاملا” مقاوم است
  • در مقابل آب دريا و شرايط جوي مقاوم مي باشد .
  • داراي چسبندگي بسيار عالي بر روي اغلب مواد مي باشد .
  • در دماهاي پائين قابليت انعطاف خود را حفظ كرده و شكننده نمي شود .
  • به سرعت سخت مي شود

سطح زير كار بايستي كاملا” خشك ، و تميز و عاري از هر گونه گرد و غبار و مواد چربي و نفتي بوده و هرگونه مواد اضافي چسبيده به سطح يا قطعات سست آن جدا شود

 

مقـدار مـورد نياز مـاستيـك را تا ˚C 140 گـرم كنيد تا كاملا” ذوب و جـاري شود .

بـراي گـرم كـردن مـاستيك از ظـروف دو جداره استفاده ميشود بطوريكه ذوب شدن ماستيك بصورت حرارت غيرمستقيم انجام شود.

جهت داشتن چسبندگي مناسب نسبت عمق به عرض درز بايد بيشتر از 1 باشد.

زمان كاركرد (Pot Life ) ماستيك آماده شده حدود 30 دقيقه مي باشد .

حالت فیزیکی جامد لاستسکی
رنگ سیاه
وزن مخصوص حدود 1.25 ± 0.05 gr/cm3
اسناندارد ASM D 1855
Flow ندارد
Penetration 40 الی 50dmm
Bond عالی
میزان انحلال در حلال حدود 1.5%
زمان مصرف و نحوه نگهداری تا یکسال در محیط های سر پوشیده.و بدور از سرما و گرمای شدید
بسته بندی در سطل های فلزی