ماستیک ضدحلال(گرم ریز) FR-1

ماستيك FR-1 توليدي اين شركت ماده اي يك جزئي بر پايه كولتارو پليمر مي باشدكه پس از گرم كردن تا حدروان شدن به درون درزهاي افقي وعمودي انبساط ريخته مي شود.

ماستيكFR-1 در مقابل سوختهاي نفتي ازجمله سوخت هواپيما داراي مقاومت بسيارعالي بوده وازقدرت چسبندگي بالائي برخوردار است .

دسته:

مـاستيك FR-1 جـهت پـر كردن و عايق كردن درزهاي انبساط و در موارد ذيل بكار مي رود :

  • كف پمپ بنزين ها
  • پاركينگ ها و پياده روهاي در معرض تماس با موادهاي نفتي
  • كف انبار و كارخانجات صنعتي كه در معرض آلودگي هاي نفتي قراردارند
  • باند فرود هواپيما و محوطه فرودگاه ها.
  • در مقابل روغنها و سوخت هاي نفتي كاملا” مقاوم است
  • در مقابل آب دريا و شرايط جوي مقاوم مي باشد .
  • داراي چسبندگي بسيار عالي بر روي اغلب مواد مي باشد .
  • در دماهاي پائين قابليت انعطاف خود را حفظ كرده و شكننده نمي شود .
  • به سرعت سفت مي شود

سطح زير كار بايستي كاملا” خشك ، و تميز و عاري از هر گونه گرد و غبار و مواد چربي و نفتي بوده و هرگونه مواد اضافه چسبيده به سطح يا قطعات سست آن جدا شود

مقـدار مـورد نياز مـاستيـك را تا ˚C 160 گـرم كنيد تا كاملا” ذوب و جـاري شود .

بـراي گـرم كـردن ماستيك از ظـروف دوجـداره استفاده ميشود بطوريكه ذوب شدن ماستيك بصورت حرارت غيرمستقيم انجام شود.

جهت داشتن چسبندگي مناسب نسبت عمق به عرض درز بايد بيشتر از 1 باشد .

زمان كاركرد (Pot Life ) ماستيك آماده شده حدود 30 دقيقه مي باشد .

حالت فیزیکی جامد لاستسکی
رنگ سیاه
وزن مخصوص حدود 1.25 ± 0.05 gr/cm3
اسناندارد ASM D 1855
Flow ندارد
Penetration 40 الی 50dmm
Bond عالی
میزان انحلال در حلال حدود 1.5%
زمان مصرف و نحوه نگهداری تا یکسال در محیط های سر پوشیده.و بدور از سرما و گرمای شدید
بسته بندی در سطل های فلزی