دیرگیر بتن CR-1

دیرگیر بتنCR-1 یک افزودنی دیرگیر کننده و کاهنده آب فاقد کلراید بوده که بر پایه مشتق اسید هیدروکسی کربوکسیلیک تولید می شود. این محصول به صورت مایعی قهوه ای رنگ بوده و به سرعت در آب پخش می شود. دیرگیر بتنCR-1 ذرات ریز موجود در مخلوط بتن را پخش کرده و سبب می شود که آب موجود در مخلوط به نحو موثرتری عمل کند. از این خاصیت می توان جهت افزایش کارایی، افزایش مقاومت یا کاهش مقدار سیمان مصرفی بهره برد. خاصیت دیرگیر کننده آن می تواند در بتن هایی که میزان سیمان مصرفی بالاتری دارند و یا بتن ریزی در شرایط آب و هوایی گرم، مفید باشد. با مصرف این محصول می توان از بروز اتصال سرد در بتن ریزی های متوالی جلوگیری نمود.
همچنین امکان کاربرد سیمان کمتر در مخلوط بتن موجب کاهش حرارت ناشی از هیدراتاسیون می گردد. دیرگیر بتنCR-1 به ویژه برای مخلوط های بتن چسبنده که دارای عیار سیمان پایین که احتمال جدایی سنگدانه ها در آنها وجود دارد، کاربرد دیرگیر بتنCR-1 مناسبتر خواهد بود.
جهت دانلود کاتالوگ این محصول کلیک کنید

برای افزایش کارآیی و یا مقاومت بتن ساخته شده با مقدار معین سیمان، توام با افزایش زمان گیرش اولیه و نهایی آن. با مصرف این محصول، امکان تولید بتن با کیفیت بالا و دارای نفوذپذیری کمتر و دوام بیشتر فراهم می گردد.

*تاخیر در گیرش- فرصت بیشتر جهت ریختن مقادیر زیاد بتن
*کارایی بیشتر- ریختن و متراکم کردن بتن به مراتب آسانتر
*دستیابی به مقاومتهای بالاتر، آن هم بدون افزایش میزان سیمان یا کاهش کارآیی بتن.
*امکان حفظ مقاومت و کارآیی بتن با مصرف سیمان کمتر
*دیرگیر کنندگی- امکان کنترل زمان گیرش بتن در هوای گرم

میزان مصرف دیرگیر بتنCR-1 برای برآورده نمودن مشخصات مورد نیاز در پروژه، باید همواره از طریق مخلوط های آزمایشی و با توجه به مصالح و شرایط موجود در کار بدست آید. مصرف معمول این محصول در محدوده 3/0تا6/0 لیتر به ازای هر 100 کیلوگرم مواد سیمانی شامل: سیمان، خاکستر بادی و میکروسیلیس می باشد.
• دستورالعمل مصرف:
میزان دیرگیری و میزان کاهش آب ناشی از مصرف این محصول، بسته به مقدار مصرف این محصول متغیر خواهد بود.
علاوه بر کاربرد این ماده افزودنی، عوامل دیگری نیز بر حسب جزییات طرح اختلاط بتن و شرایط کارگاه می توانند بر میزان دیرگیری بتن اثر بگذارند. عوامل مهم عبارتند از:
1. بطور معمول، بتن های ساخته شده با مواد جایگزین سیمان و سیمان SRC در مقایسه با بتن های ساخته شده با سیمان پرتلند معمولی، دیرگیر تر هستند(با مصرف یکسان ماده افزودنی). میزان مصرف مورد نیاز از طریق آزمایش بدست آید.
2. در هوای گرم، مصرف ماده افزودنی جهت ایجاد تغییر یکسان در زمان گیرش، نسبت به هوای سرد بیشتر خواهد بود.
3. تغییرات در میزان سیمان مصرفی، منبع تهیه و یا ترکیب شیمیایی آن، می تواند در میزان دیرگیری بتن تغییرات ایجاد نماید. یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذارنده بر میزان دیرگیری بتن، مقدار تری کلسیم آلومینات موجود در سیمان می باشد که مقدار کمتر آن باعث افزایش دیرگیری می شود.
4. بکارگیری ترکیبی از مواد افزودنی و یا مواد جایگزین سیمان در یک مخلوط بتن، ممکن است زمان گیرش تغییر کند. در این صورت، زمان گیرش باید از طریق انجام آزمایشات تعیین شود

اگرچه دیرگیر بتنCR-1 در رده مواد خطرناک قرار نمی گیرد، ولی از نوشیدن و یا تماس ان با پوست یا چشم باید خودداری نمود. لذا در حین مصرف باید از دستکش و عینک ایمنی استفاده شود. چنانچه این محصول با پوست تماس یابد، با آب شستشو نمایید. در صورت تماس این محصول با چشم، سریعاً با مقدار فراوان آب شستشو نموده و به پزشک مراجعه فرمایید. اگر فردی، اقدام به نوشیدن این ماده نمود، بلافاصله وی را تحت مراقبت پزشکی قرار داده و از تحریک بیمار برای ایجاد حالت تهوع خودداری کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر، به برگه ایمنی محصول مراجعه کنید. این محصول دارای پایه آبی بوده و غیر قابل اشتعال است.