کیورینگ بتن CA-1

اصولاً براي دستيابي به بتن با مقاومت بالا و كيفيت مطلوب بايد پس از پايان عمليات بتن ريزي محيط مناسبي جهت رسيدن به حداكثر مقاومت ممكن براي آن فراهم كرد. هنگام بتـن ريـزي در هواي گرم مسائل خاصـي مطرح مي شود كه عمدتا” ناشي از تبخير سريع آب بتن مي باشد. تبخير سريع و شديد آب باعث كاهش كارائي و مقاومت بتن، جمع شدگي و ايجاد تركهاي سطحي در آن مي گردد.

عمل آوردن يا كيورينگ به مجموعه اقداماتي گفته مي شود كه براي تكميل و انجام كامل هيدراتاسيون سيمان به منظور رسيدن به مقاومت مورد نظر بتن اجرا مي شود.

متداول ترين روشي كه اينك در تمام دنيا استفاده مي شود، پوشاندن سطح بتن با يك لايه نازك جهت جلوگيري از تبخير آب بتن است كه اگر از نوع مناسبي استفاده شود ، ضمن داشتن خواص يك عمل آوري خوب ، اثر سوئي نيز بر روي بتن نخواهد داشت و پس از يك ماه بتدريج بر اثر عوامل جوي از بين خواهد رفت .

كيورينگCA–1 توليدي اين شركت بر پايه سيليكون و چند نوع رزيـن ساخته شده و عملكرد آن منطبق بر استاندارد ASTM C – 309 مي باشد.

دسته:

اين ماده را مي توان در تمام بتن ريزيهاي وسيع مانند كانالهاي آب، محوطه و كف سالنها به كاربرد. استفاده از آن در محلهايي كه بتن در معرض تابش آفتاب يا باد قرار دارد كه باعث تبخير سريع آب بتن مي شود بخصوص در نواحي جنوب ايران توصيه مي گردد.

  • در مقـايسـه با روشهـاي قـديمي استفـاده از كيـورينگ CA-1 بـاعث صـرفه جوئـي در هزينه ها و نيروي انساني مي شود.
  • نيازي به آب دادن بتن وجود ندارد.
  • نيازي به حفاظت بتن با چتائي ، گوني ، نايلون و … نمي باشد.
  • دوام و مقاومت بتن افزايش يافته و از خشك شدن و ترك خوردن آن جلوگيري مي شود.
  • اعمال كيورينگ بر روي سطح نسبتا” خشك بتن تازه، بسته به شرايط محيط 10 الي 30 دقيقه پس از پرداخت سطح بتن و برای ستون ها همزمان با بازنمودن قالبها صورت مي گيرد. كيورينگCA-1 را به نسبت 2 تا 3 برابربا آب مخلـوط كـرده كـاملا” هم بزنيد تا محلول يكنواخت و همگني بدست آيد. سپس اين مخلوط را جهت كيورينگ با برس يا پيسوله بر روي سطح بتن بكشيد.در صورتيكه سطح كاملا”پوشانده نشد ، پس از نيم ساعت لكـه گيـري نمائيد.
  • هركيلو گرم كيورينگCA-1 به طور متوسط 5 الی 10مترمربع سطح بتن را پوشش مي دهد.
  • این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
  • درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.
  • درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
  • این ماده آتش زا نیست
حالت فیزیکی مایع
رنگ قهوه ای
وزن مخصوص حدود 15 gr/cm3
یون کلر ندارد
PH حدود 13
استاندارد ASTM C-309
زمان مصرف و نحوه نگهداری تا یکسال بدور از تابش مستقیم و یخ زدگی
بسته بندی در گالن های پلاستیکی 25 کیلویی