ميان بولت آب بند

ميان بولت آب بند در سازه های مانند استخر، مخازن آب و فاضلاب ، رسوبگيرها و زيرزمين ها و غيره که نيازمند آب بندی به لحاظ بهره برداری می باشند ، به کارگيری تدابير لازم آب بندی در حين ساخت از اهميت بالايی برخوردار است . چرا که در صورت عدم لحاظ اين تدابير يا تصميمات لازم ، برای تامين خواسته ها می تواند فرايند بازسازی و آب بندی ثانويه مورد نياز باشد که خود نيازمند هزينههای بيشتر و صرف انرژی و زمان می باشد . از اين رو همواره بايد در اين زمينه دقت نمود که سختگيريهای لازم صورت گيرد.
ميان بولت آب بند پلاستيکی با توجه به داشتن قطعات مونتاژی ساده ، به راحتی میتواند در طولهای مختلف توليد شود . در طراحی قطعات آن در بخش رابط ميان برد )به صورت دندانه دار( و لوله های PVC به صورت مضرس شده در نظر گرفته شده است که درگيری خوبی با بتن داشته باشد . نکته قابل توجه در مورد اين محصول اين است که به لحاظ ساخته شدن قطعات اصلی از مواد اوليه پلی وينيل (PVC) هيچ گونه واکنشی با بتن انجام نمیدهد .
ميان بولت های آب بند پلاستيکی متشکل از قطعات زیر می باشند:
مخروطی : دو عدد در هر ميان بولت
رابط :دو عدد در هرميان بولت
لوله آجدارPVC : يک عدد با توجه به طول
آب بند کننده لاستيکی ساده : يک عدد در هر ميان بولت
آب بند کننده الاستيک لبه دار : دو عدد در هر ميان بولت
جهت دانلود کاتالوگ این محصول کلیک کنید

دسته:

ميان بولت آب بند پلاستيکی با توجه به داشتن قطعات مونتاژی ساده ، به راحتی میتواند در طولهای مختلف توليد شود . در طراحی قطعات آن در بخش رابط ميان بولت ( به صورت دندانه دار) و لوله های PVC به صورت مضرس شده در نظر گرفته شده است که درگيری خوبی با بتن داشته باشد . نکته قابل توجه در مورد اين محصول اين است که به لحاظ ساخته شدن قطعات اصلی از مواد اوليه پلی وينيل کلرايد(PVC) هيچگونه واکنشی بابتن انجام نمیدهد.

١- اقتصادی بودن-حداقل تا۵برابرکاهش هزينه های آب بندی
٢- قابليت تنظيم کارگاهی ازنظرطول ٣
– آب بندی صددرصدی
٤- بدون خوردگی
٥- سطوح نصب
٦- وزن پايين

در محيط سرپوشيده و با لحاظ شرايط انبارداری و در بسته بندی اوليه تا ٢۴ ماه قابل استفاده می باشد.