فوق روان کننده MS-1

فوق روان كننده MS–1 توليدي اين شركت بر پايه ملامين سولفونيت است كه به دو صورت پودر و مايع توليد و ارائه شده و داراي عملكرد مناسبي در افزايش كيفيت بتن مي باشد.اين موادجذب سطح ذرات سيمان شده وبه آنها بار منفي مي دهد كه اين امر باعث ايجاد نيروي دافعه بين ذرات و پخـش يكنواخت آنها در داخل بتن مي شود. خصوصيت فوق باعث پراكندگي و يكنواختي سيمان و افزايش رواني بتن شده و به همين خاطر ميتوان آب مصرفي طرح اختلاط را كاهش داد.

فوق روان كننده مطابق با استاندارد ASTM C- 494 Type F تولید میگردد.

بتـن ريزي با پمپ در سازه هاي فوق الـعاده مسلح، فونداسيون ماشين آلات ، سقف ، ستون ، قطعات پيش ساخته بتنـي و بـه طـور كلي در تمام عمليات بتني استفاده از انواع فوق روان كننده ها باعث بهبود خواص بتن شده و توصيه مي گردد

مصرف MS-1 باعث افزايش كيفيت بتن در موارد ذيل مي شود:

  • – افزايش پلاستيسيته بدون آب افتادگي
  • – افزايش مقاومت هاي فشاري و خمشي
  • – افزايش كارايي و دوام
  • – صرفه جويي در زمان اجرا و كاهش هزينه هاي بتن ريزي

– كم شدن زمان ويبره و سهولت پخش و پرداخت بتن.

حالت فیزیکی مایع
رنگ زرد شفاف
وزن مخصوص حدود 1.17 gr/cm3
یون کلر ندارد
PH 8-9
استاندارد ASTM C-494 Type G
زمان مصرف و نحوه نگهداری حداقل یکسال بدور از یخ زدگی و تابش نور آفتاب
بسته بندی در گالن های پلاستیکی 20 لیتری و بشکه ای 220 لیتری