رنگ صنعتی

دسته:

این ماده قابل اشتعال می باشد و باید از گرما و شعله مستقیم دور نگه داشته شود.

توصیه می گردد در هنگام کار نمودن با هر گونه ماده شیمیایی از ماسک، ذستکش و عینک ایمنی استفاده نمایید.

از تماس مستقیم و دائمی این ماده با پوست جلوگیری گردد.

در صورت بلعیده شدن فورا به پزشک مراجعه شود.

دمای مناسب کار: ۳۷ تا ۱۵

استفاده از هر نوع حلال به منظور کاهش ویسکوزیته مخلوط اکیدا خودداری کنید.