آنی گیرسیمانQS-1

آني گير سيمان QS-1 محلولي است كه پس از اضافه شدن به سيمان باعث كاهش زمان گيرش آن به كمتر از يك دقيقه مي گردد. از اين محلول براي جلوگيري از نشت شديد آب در سازه هاي بتني، منابع و مخازن، زيرزمينها و به طور كلي كليه مواردي كه نياز به جلوگيري موقت و يا دائم نشت آن باشد استفاده مي شود.

جهت دانلود کاتالوگ این محصول کلیک کنید

مصرف عمده آني گير سيمان QS-1 در عمليات ترميمي يا ساخت و ساز بر روي سطوح خيس مي باشد. در اين موارد ابتدا بايد سطح را خشك نمود تا عمليات ترميمي يا ساخت ساز بر روي آن امكان پذير باشد. استفاده از آني گير سيمان QS-1 اين امكان را فراهم می آورد

يك حجم محلول آني گير سيمانQS–1 را با دو حجم سيمان مخلوط و استفاده نمائيد. روش معمول مصرف به اين صورت است كه محلول آني گير سيمانQS–1 را در ظرف مناسبي ريخته و سيمان را به طور يكنواخت و سريع به آن اضافه نموده و به سرعت و به مدت كوتاهي مخلوط كرده تا خمير يكنواختي به دست آيد و بلافاصله با دست آنرا در محل نشت قرار داده و فشار دهيد تا سفت شود. زمان گيرش مخلوط 30 الي 45 ثانيه از زمان آغاز مخلوط كردن مي باشد. افزايش دماي محيـط و مواد باعـث سرعت انجام واكنش و كوتاهتـر شدن زمان گيرش مي شود.

  • سطح كار را قبلا“ تميز و آماده نموده و قطعات سست و پوك را جدا نمائيد.
  • آبهاي اضافي محيط را قبلا“ جمع آوري نمائيد.
  • ملات را فقط به ميزان لازم براي يكبار مصرف آماده كنيد.
  • بـراي سطـوح بـا نشـت وسيـع به صـورت تكـه تكه عمـل كنيد و سعي كنيد تا نشـت آب را به يك نقطه هدايت نمـائيد. سپـس بـا قرار دادن يك تكه لوله P.V.C در محـل نشت، آب را به خارج انتقـال داده و اطـراف آن را محكـم نمائيـد. سپس بـا قـرار دادن يـك قطعه سنگ يا بتـن در داخل لوله جلـوي نفوذ آب را موقتاً گرفته و بلافاصله روي آن را با ملات آني گير بپوشانيد.
  • اضافه كردن آب جهت رقيق نمودن باعث بهم خوردن زمان گيرش و كاهش كيفيت شده و توصيه نمي شود.
  • در صـورت لـزوم مـي تـوانيد مقـداري مـاسه نـرم به سيمان اضافه نمائيد, در اينصورت مقدار مصرف آني گير را متناسب با غلظت مورد نظر ملات مصرفي با سعي و خطا انتخاب كنيد.
حالت فیزیکی مایع
رنگ قرمز
وزن مخصوص حدود 1.3 gr/cm3
یون کلر ندارد
PH حدود 12
زمان مصرف و نحوه نگهداری تا یکسال در انبار سر پوشیده و بدور از سرما و تابش مستقیم آفتاب.
بسته بندی در گالن های 5 و 25 کیلویی