شرکت فرآورده های شیمیایی ساختمان

شرکت فرآورده های شیمیایی ساختمان

(سهامی خاص)

پوشش ضداسید ER-2


ملات ضد اسيد ER-2ماده اي سه جزئي بر پايه رزين اپوكسي پروپوکسیلیتد بیسفنول مي باشد. مقاومت اسيدي فوق العاده زياد اين محصول امكان آن را فراهم مي آورد تا جهت پوشش و روكش كليه سطوحي كه در مجاورت اسيدهاي قوي مي باشند از آن استفاده گردد.
چسبندگي سطحي ، مقاومت حرارتي بعلاوه مقاومت مكانيكي زياد اين محصول موجب مي شود كه از آن به عنوان پوشش و يا ملات در بسياري از شرايط سخت استفاده نمود.

فرآورده های شیمیایی ساختمان

با توجه به مقاومت بسيار زياد ملات ضد اسيد ER-2 در مقابل انواع اسيدهاي قوي، روغنها و حلالها مي توان از آن بعنوان پوشش در مخازن و حوضچه هاي ضد اسيد، وانهاي الكتروليز، سطوح شيميايي كه در مجاورت محيط هاي آزاد و نور خورشيد و عوامل جوي هستند و پوشش سطوح شيميايي د ر درجه حرارتهاي بالا استفاده نمود. بعلاوه از اين ماده بعنوان ملات ضد اسيد جهت نصب انواع كاشيها و آجرهاي ضد اسيد و بندكشي آنها در كليه سطوح شيميايي، اسيدي و قليائي استفاده مي گردد.

- مقاوم در مقابل انواع اسيدهاي قوي مانند: سولفوريك، نيتريك، كلريدريك و غيره.
- مقاوم در مقابل حلالهاي هيدروكربني، روغنهاي معدني، محيط هاي قليائي و نمكها.
- مقاومت مكانيكي، حرارتي و سايشي بالا.

طبق نسبت اختلاط و بر مبناي مهارت اكيپ اجرايي مقدار مناسب از رزين, هاردنر و فيلر را انتخاب نماييد . سپس ابتدا رزين و فیلر را كاملا مخلوط نموده درمرحله آخر هاردنر را به آن اضا فه نماييدو پس از 3دقيقه هم زدن آن را در محل مورد نظر مصرف نماييد

قبل از مصرف رزين را كاملا هم بزنيد .
سطح زير كار بايد كاملا تميز و عاري از گرد و غبار, چربي و رطوبت باشد. 
نسبت اختلاط مواد دقيقا رعايت شود.

ندارد

تصاویر و تاییدیه های محصول

تصویری جهت نمایش وجود ندارد!

بازگشت به لیست انواع محصولات